Επικοινωνία

Τηλ: 2170006717

Τηλ: 693986551

© 2023 by Tote. Proudly created with Wix.com

Επάγγελμα: ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΟΥ ΤΖΟΚ (SU JOK)

Περιγραφή Επαγγέλματος:Η βελτίωση της υγείας, η τόνωση και ευεξία του οργανισμού είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο ειδικός της μεθόδου σου τζοκ μελετά τα συστήματα αντιστοιχίας του σώματος που βρίσκονται στα χέρια και τα πόδια και αντανακλούν σε μικρογραφία την ανατομική δομή του οργανισμού επιδιώκοντας να επιδράσει στα σημεία αυτά ώστε να επιτύχει το κατάλληλο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η θεραπεία σου τζοκ (su jok) αναπτύχθηκε από τον Νοτιοκoρεάτη επιστήμονα - καθηγητή Park Jae Woo. Η ομοιότητα του άκρου του χεριού με το σώμα επέτρεψε στον συγκεκριμένο θεραπευτή να κατανοήσει το γεγονός ότι και τα άλλα μέρη του σώματος και τα εσωτερικά όργανα έχουν δικά τους συστήματα αντιστοιχίας και τον οδήγησε στην ανακάλυψη του «homo-συστήματος» του σώματος, το οποίο είναι το αναπόσπαστο τμήμα του ιεραρχικού «homo-συστήματος» του σύμπαντος. Το σύστημα αυτό ενώνει όλα τα συστήματα αντιστοιχίας που βρίσκονται στο σώμα και συγκεκριμένα στα άκρα, στον κορμό, στο κεφάλι, στο δέρμα, στους μυς, στους χόνδρους, στα οστά και στα εσωτερικά όργανα και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με όλον τον οργανισμό. Κατανοώντας το «homo-σύστημα» και τους τρόπους ανταλλαγής ενέργειας μεταξύ των ξεχωριστών κρίκων της, ο θεραπευτής σου τζοκ έχει τη δυνατότητα να εισχωρήσει στα μυστικά της δομής του σώματος. Το πολυδιάστατο «homo-σύστημα» σώματος συμπεριλαμβάνει και το ενεργειακό σύστημα το οποίο λειτουργεί βάσει του φαινομένου της αλληλεπίδρασης όμοιων δομών. Για παράδειγμα, εάν σε κάποιο μέρος του σώματος του ασθενούς εμφανίζεται διαταραχή, το ενεργειακό κύμα μεταφέρει αμέσως τις πληροφορίες σε όλα τα συστήματα αντιστοιχίας με επακόλουθο την ενεργειακή δραστηριοποίηση όμοιων περιοχών. Στην περίπτωση έντονης διέγερσης των σημείων αυτών παράγεται θεραπευτικό κύμα το οποίο κατευθύνεται στην προσβεβλημένη περιοχή και απομακρύνει την αιτία του προβλήματος. Η μέθοδος αυτή είναι αποτελεσματική, ασφαλής και απλή και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα άτομα και σε όλες τις ηλικίες.Συνθήκες Εργασίας:Συνήθως εργάζεται μόνος του, αλλά είναι δυνατόν να συνεργάζεται και με άλλους θεραπευτές και ιατρούς συναφών ειδικοτήτων. Ο χώρος όπου προσφέρει τις υπηρεσίες του πρέπει να είναι άνετος, φιλικός και ευχάριστος, τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζόμενους.Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:Ο ειδικός της μεθόδου Σου Τσοκ πρέπει να είναι παρατηρητικός, μεθοδικός, συνεργάσιμος, να διαθέτει υπομονή, αναλυτική σκέψη και να εμπνέει εμπιστοσύνη στους πελάτες του. Ακόμη η ευχάριστη διάθεση, η υπευθυνότητα, η συνέπεια, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η υπομονή και η καλή φυσική κατάσταση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος.Σπουδές:Για να ασχοληθεί κανείς με το συγκεκριμένο επάγγελμα μπορεί να σπουδάσει σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, τα οποία συνεργάζονται με πανεπιστήμια και κολέγια του εξωτερικού. Επίσης μπορεί να σπουδάσει τη συγκεκριμένη θεραπευτική τεχνική με το σύστημα της αλληλογραφίας ή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.Επαγγελματικά Δικαιώματα:Δεν υπάρχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα για το επάγγελμα του συγκεκριμένου θεραπευτή. Αυτά καθορίζονται με βάση το γνωστικό αντικείμενο των βασικών σπουδών του.Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:Ο ειδικός σου τζοκ μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα, σε θεραπευτήρια, σε κέντρα αποκατάστασης κ.ά., ενώ ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να εργαστεί σε δικό του ινστιτούτο ή ιατρικό κέντρο αισθητικής. Μπορεί, επίσης, να απασχοληθεί ως επιστημονικός σύμβουλος σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα εναλλακτικών ή συμπληρωματικών θεραπειών.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
0