Επικοινωνία

Τηλ: 2170006717

Τηλ: 693986551

© 2023 by Tote. Proudly created with Wix.com

Επάγγελμα: ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘΟΔΟΣ McKENZIE)

Περιγραφή Επαγγέλματος:Η μέθοδος McΚenzie είναι μiα μηχανική κλινική μέθοδος που κατατάσσει την κατάσταση του ασθενούς σύμφωνα με το βαθμό του πόνου ή το λειτουργικό περιορισμό του, που προκύπτει από συγκεκριμένες κινήσεις ή θέσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο ασθενής κάτω από την καθοδήγηση του ειδικού αυτοθεραπεύεται με επιτυχία όταν αποκτήσει τις αναγκαίες για την περίπτωσή του γνώσεις και εφόδια (εκπαίδευση, ασκήσεις κ.ά.). Για το σκοπό αυτό ο ειδικός προσδιορίζει μια σειρά από εξατομικευμένες ασκήσεις, δίνοντας κυρίως έμφαση στην ενεργή συμμετοχή του ασθενούς. Έτσι, ο ασθενής μαθαίνει να αυτοθεραπεύει το πρόβλημά του και να επιτυγχάνει τόσο τη θεραπευτική ανεξαρτησία του όσο και την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας υποτροπής και την αποφυγή της χρονιότητας του προβλήματος. Για παράδειγμα, ο ειδικός της μεθόδου McΚenzie μπορεί ασκώντας ειδικές τεχνικές να προλάβει την εκδήλωση του σπονδυλικού πόνου ή να μειώσει τις πιθανότητες υποτροπής του.Συνθήκες Εργασίας:Συνήθως διαθέτει δικό του χώρο - θεραπευτήριο, όπου δέχεται τους πελάτες του. Είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής του χώρου εργασίας του, του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί, τόσο για την προστασία της υγείας του όσο και των πελατών του. Το ωράριο εργασίας του καθορίζεται με βάση τον αριθμό και τις ανάγκες της πελατείας του. Δουλεύει μόνος του ή και με άλλους ειδικούς (φυσιοθεραπευτές κ.ά.), και χρειάζεται να μετακινείται αρκετά συχνά στην Ελλάδα και το εξωτερικό για να συμμετέχει σε συνέδρια και να παρακολουθεί σεμινάρια πάνω στο αντικείμενο της εργασίας του.Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:Η ευχάριστη διάθεση, η υπευθυνότητα, η συνέπεια, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η καλή φυσική κατάσταση και η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος.Σπουδές:Για να ασχοληθεί κανείς με το συγκεκριμένο επάγγελμα πρέπει να σπουδάσει στην Αμερική ή την Ευρώπη, όπου λειτουργούν διάφορα προγράμματα σχετικά με το αντικείμενο. Τα προγράμματα αυτά είναι ιδιαιτέρως απαιτητικά, αφού συνδυάζουν τη διδασκαλία της Θεωρίας στη Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία με την έρευνα και την κλινική πρακτική. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα σπουδών με το σύστημα της αλληλογραφίας ή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.Επαγγελματικά Δικαιώματα:Δεν υπάρχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα για το επάγγελμα του ειδικού της μεθόδου McΚenzie. Αυτά καθορίζονται με βάση το γνωστικό αντικείμενο των βασικών σπουδών του.Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:Μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα, σε κλινικές, ιδρύματα κ.α. ενώ ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να εργαστεί σε δικό του ινστιτούτο ή ιατρικό κέντρο. Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα να απασχοληθεί υπό προϋποθέσεις ως εκπαιδευτικός σε δημόσιες και ιδιωτικές σχολές εναλλακτικής και συμπληρωματικής θεραπείας.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
0