Επικοινωνία

Τηλ: 2170006717

Τηλ: 693986551

© 2023 by Tote. Proudly created with Wix.com

Επάγγελμα: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Περιγραφή Επαγγέλματος:Η εφαρμοσμένη κινησιολογία είναι μια εναλλακτική θεραπεία που βασίζεται σε αρχές της χειροπρακτικής και ορίζει το χειρωνακτικό χειρισμό της σπονδυλικής στήλης, των άκρων και των κρανιακών οστών ως δομική βάση όλων των διαδικασιών της. Η θεραπεία αυτή αποδέχεται, ακόμη, την έννοια του τσι (chi) και των μεσημβρινών του βελονισμού και θεωρεί ότι μια συμπαντική ευφυΐα πνευματικής φύσης διατρέχει το νευρικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού. Σύμφωνα με τις αρχές της εφαρμοσμένης κινησιολογίας οι μύες αντανακλούν τη ροή του τσι. Έτσι, μετρώντας την αντίσταση των μυών, ο ειδικός μπορεί να καθορίσει την κατάσταση των οργάνων αλλά και τις διατροφικές ανεπάρκειες του πελάτη του. Η εφαρμοσμένη κινησιολογία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την κινησιολογία, η οποία είναι η επιστημονική μελέτη των αρχών της μηχανικής και της ανατομίας σε σχέση με την ανθρώπινη κίνηση.Συνθήκες Εργασίας:Ο ειδικός εφαρμοσμένης κινησιολογίας συνήθως εργάζεται μόνος του, αλλά είναι δυνατόν να συνεργάζεται και με άλλους επαγγελματίες συναφών ειδικοτήτων. Συχνά διαθέτει δικό του θεραπευτήριο, όπου εφαρμόζει τις θεραπευτικές του μεθόδους. Πρέπει να φροντίζει για την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής στο χώρου εργασίας και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί, τόσο για την προστασία της υγείας του όσο και των πελατών του. Ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι φιλικός και ευχάριστος τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζόμενους. Πρέπει να είναι καθαρός, άνετος, φωτεινός και όμορφα διακοσμημένος. Το ωράριο εργασίας καθορίζεται από τις ανάγκες της πελατείας του. Αφιερώνει ένα μέρος του χρόνου του για την καταγραφή και την αξιολόγηση των θεραπευτικών αγωγών που εφαρμόζει. Τέλος, πρέπει να παρακολουθεί τη σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία καθώς και σεμινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:Η ευχάριστη διάθεση, η υπευθυνότητα, η ευσυνειδησία και η συνέπεια είναι μερικά από τα ουσιαστικά προσόντα που χρειάζεται να διαθέτει όποιος θέλει να σταδιοδρομήσει επαγγελματικά στο συγκεκριμένο χώρο. Ακόμη, πρέπει να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες, αλλά και καλή υγεία και σωματική αντοχή αφού το επάγγελμά αυτό απαιτεί πολύωρη ορθοστασία που προκαλεί υπερένταση και μεγάλη κόπωση.

Σπουδές:Για να ασχοληθεί κάποιος με το συγκεκριμένο επάγγελμα μπορεί να σπουδάσει σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, τα οποία συνεργάζονται με πανεπιστήμια και κολέγια του εξωτερικού. Επίσης μπορεί να σπουδάσει τη συγκεκριμένη θεραπευτική τεχνική κοντά σε έναν έμπειρο επαγγελματία ή με το σύστημα της αλληλογραφίας και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.Επαγγελματικά Δικαιώματα:Δεν υπάρχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα για το επάγγελμα του ειδικού εφαρμοσμένης κινησιολογίας. Αυτά καθορίζονται με βάση το γνωστικό αντικείμενο των βασικών του σπουδών.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:Ο ειδικός εφαρμοσμένης κινησιολογίας, ανάλογα με το επίπεδο της εκπαίδευσής του, μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα, ενώ υπάρχει και η προοπτική του ελεύθερου επαγγελματία. Μπορεί, επίσης, να απασχοληθεί ως επιστημονικός σύμβουλος σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα εναλλακτικών ή συμπληρωματικών θεραπειών. Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα να απασχοληθεί υπό προϋποθέσεις ως εκπαιδευτικός σε δημόσιες και ιδιωτικές σχολές εναλλακτικών θεραπειών.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
0