Επικοινωνία

Τηλ: 2170006717

Τηλ: 693986551

© 2023 by Tote. Proudly created with Wix.com

Επάγγελμα: ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Περιγραφή Επαγγέλματος:Μελετά τη βιολογική συμπεριφορά του ανθρώπου με σκοπό να κατανοήσει τη συνεχιζόμενη εξέλιξη του είδους και τις ανθρώπινες προσαρμογές σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα, όπως για παράδειγμα η μητρική φυσιολογική αντίδραση στην εγκυμοσύνη. Χρησιμοποιεί διάφορες ερευνητικές μεθόδους, καταγράφει τον τρόπο ζωής και τις φυσιολογικές αντιδράσεις των οργανισμών σε ποικίλα ερεθίσματα, επιχειρώντας να μελετήσει τις διαδικασίες της ζωής σε επίπεδο μοριακό, κυτταρικό, ιστολογικό, οργανικό κ.ά. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς ή διαγνωστικούς σκοπούς. Τέλος, ασχολείται και με τη διερεύνηση των επιπτώσεων περιβαλλοντικών παραγόντων στην κυτταρική φυσιολογία και μελετά τις αλλαγές που υφίσταται το γενετικό υλικό στην πορεία του χρόνου. Καθώς, λοιπόν, χειρίζεται ευαίσθητα ζητήματα γύρω από την εξέλιξη των ειδών, πρέπει να ακολουθεί έναν συγκεκριμένο κώδικα ηθικής δεοντολογίας στο έργο του.Συνθήκες Εργασίας:Εργάζεται τόσο σε εξειδικευμένο βιολογικό εργαστήριο όσο και σε γραφείο, όπου καταγράφει τα αποτελέσματα των ερευνών του. Συνήθως αποτελεί μέλος διεπιστημονικής ομάδας που αναλαμβάνει τη διεξαγωγή ερευνών λαμβάνοντας υπόψη διάφορες βιολογικές, ιατρικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και άλλες παραμέτρους που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την εξέλιξη του ανθρώπου. Το ωράριό του προσαρμόζεται στις ανάγκες της δουλειάς του, η οποία απαιτεί πολλές υπερωρίες. Πολλές φορές χρειάζεται να ταξιδεύει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προκειμένου να συμμετέχει σε συνέδρια σχετικά με το αντικείμενο του.Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:Απαιτείται έντονο ενδιαφέρον για την έρευνα, αγάπη για τον άνθρωπο, παρατηρητικότητα και μεθοδικότητα. Είναι ανάγκη, επίσης, να διακρίνεται από συνέπεια, κριτική ικανότητα, υπευθυνότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας και η συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις στον τομέα του θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος. Τέλος, απαραίτητη είναι η πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών και εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.Σπουδές:Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου λειτουργούν οι κατευθύνσεις της Βιολογίας, Κυττάρου και Βιοφυσικής, Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Βοτανικής, Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας, Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Γενετικής και Βιοτεχνολογίας. Η φοίτηση διαρκεί οχτώ εξάμηνα και απαιτείται εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Σπουδές παρέχονται επίσης στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου η φοίτηση διαρκεί οχτώ εξάμηνα και στο τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όπου η φοίτηση διαρκεί τέσσερα έτη και απαιτείται εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτικής άσκησης. Σπουδές παρέχονται και στο τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου η φοίτηση διαρκεί δέκα εξάμηνα. Επιπλέον, τα Τμήματα Βιολογίας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ι.Τ.Ε., οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική». Τέλος, σπουδές παρέχονται και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.Επαγγελματικά Δικαιώματα:Τα επαγγελματικά του δικαιώματα σχετίζονται με το αντικείμενο και το επίπεδο των τίτλων σπουδών του. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Βιολόγων ορίζονται από τον Ν. 716/77, το Π.Δ. 541/78, το Π.Δ. 256/1998 και το Π.Δ. 50, ΦΕΚ 39/5-3-01. Οι απόφοιτοι του τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης μπορούν να παράγουν βασική έρευνα στις βιοεπιστήμες, να εφαρμόζουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην ιατρική έρευνα και εφαρμογή, εργάζονται στην εκπαίδευση και να συμμετέχουν στην οργάνωση της βιοτεχνολογίας. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται μηχανισμούς λειτουργίας έμβιων συστημάτων, να κατανοούν λειτουργικές ανωμαλίες, ασθένειες, ιώσεις και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Βιολογικής επιστήμης. Οι απόφοιτοι του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορούν να απασχοληθούν σε βιοτεχνολογικές βιομηχανίες πραγματοποιώντας βιοχημικούς ελέγχους και αναλύοντας τις χημικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στους ζώντες οργανισμούς.Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:Μπορεί να απασχοληθεί στην Ελληνική Ανθρωπολογική Εταιρεία, σε εργαστήρια πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (όπως στο Εργαστήριο Βιολογικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Εργαστήριο Ανθρωπολογίας του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής του Ανθρώπου του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης), και σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα σε ινστιτούτα και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα μοριακής ανθρωπολογίας, εφαρμοσμένης γενετικής και μοριακών βιοεπιστημών (π.χ. Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας Κρήτης, Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας και Ανθρωπογενετικής του Πανεπιστημίου του Μονάχου). Επίσης μπορεί να απασχοληθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά ιατρικά κέντρα και διαγνωστικά εργαστήρια. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση, μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων. Επιπλέον, μπορεί να απασχοληθεί στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής ή ως επιστημονικός σύμβουλος σε υπουργεία, οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό της ειδικότητάς του. Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι θετικές λόγω της στροφής του ενδιαφέροντος στον άνθρωπο και στη συστηματική μελέτη της εξελικτικής του πορείας σε μοριακό, αναπτυξιακό και γενετικό επίπεδο.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
0