Επικοινωνία

Τηλ: 2170006717

Τηλ: 693986551

© 2023 by Tote. Proudly created with Wix.com

Επάγγελμα: ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Περιγραφή Επαγγέλματος:Η ολιστική ψυχοθεραπεία, κατ’ αναλογία με την ολιστική ιατρική, αποτελεί ήπια και ολιστική αντιμετώπιση πολλών ψυχολογικών προβλημάτων και παθήσεων του ανθρώπινου οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, ο ειδικός ολιστικής ψυχοθεραπείας αξιοποιεί τις γνώσεις και τις ανακαλύψεις της επιστήμης της ιατρικής και της ψυχολογίας καθώς και τις θεραπευτικές τους δυνατότητες και επιχειρεί να τις διευρύνει, εξερευνώντας ενεργειακά την ανθρώπινη φύση. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζει μεθόδους της ενεργειακής, συμπληρωματικής ή εναλλακτικής θεραπευτικής, για την ενίσχυση των αποτελεσμάτων της ψυχοθεραπείας. Για παράδειγμα, ένας ψυχοθεραπευτής ή ψυχίατρος που ακολουθεί μια συγκεκριμένη μέθοδο ψυχοθεραπείας μπορεί να τη συνδυάζει με μία ή περισσότερες συμπληρωματικές ή εναλλακτικές θεραπείες, είτε εφαρμόζοντάς τες ο ίδιος είτε ζητώντας τη συμβολή άλλων εναλλακτικών ειδικών. Η ολιστική ψυχοθεραπεία ενδιαφέρεται για την ενεργειακή διάσταση του ανθρώπου και στη δυνατότητα παρέμβασης στη διάσταση αυτή με σκοπό την ψυχολογική του θεραπεία. Η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι αυτός είναι ένας δρόμος πολύ αποτελεσματικός και πολλά υποσχόμενος, όσον αφορά την κατανόηση και την θεραπεία των ψυχολογικών προβλημάτων.Συνθήκες Εργασίας:Ο ειδικός ολιστικής ψυχοθεραπείας συνήθως διαθέτει δικό του θεραπευτήριο, όπου δέχεται τους πελάτες του. Είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής του χώρου εργασίας του τόσο για την προστασία της υγείας του, όσο και των πελατών του. Το ωράριο του εργασίας του καθορίζεται με βάση τον αριθμό και τις ανάγκες της πελατείας του. Δουλεύει μόνος του ή με άλλους θεραπευτές (π.χ. εναλλακτικούς θεραπευτές) και συχνά χρειάζεται να μετακινείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό για να συμμετέχει σε συνέδρια και να παρακολουθεί σεμινάρια πάνω στο αντικείμενό του.Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:Η ευχάριστη διάθεση, η υπευθυνότητα, η συνέπεια είναι μερικά από τα ουσιαστικά προσόντα που οφείλει να διαθέτει ο ειδικός που θέλει να σταδιοδρομήσει επαγγελματικά στο συγκεκριμένο χώρο. Επίσης, πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να είναι συνεργάσιμος, μεθοδικός, παρατηρητικός, να διαθέτει υπομονή και επικοινωνιακές δεξιότητες. Τέλος, θα πρέπει να βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση και να τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας.Σπουδές:Για να ασχοληθεί κανείς με το συγκεκριμένο επάγγελμα μπορεί να σπουδάσει σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, τα οποία συνεργάζονται με πανεπιστήμια και κολέγια του εξωτερικού.Επαγγελματικά Δικαιώματα:Δεν υπάρχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα για το επάγγελμα του συγκεκριμένου ειδικού. Αυτά καθορίζονται με βάση το γνωστικό αντικείμενο των βασικών σπουδών του.Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:Ο ειδικός ολιστικής ψυχοθεραπείας, ανάλογα με το επίπεδο της εκπαίδευσής του, μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθερος επαγγελματίας. Μπορεί, επίσης, να απασχοληθεί ως επιστημονικός σύμβουλος σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα εναλλακτικών ή συμπληρωματικών θεραπειών. Οι αμοιβές του θεωρούνται ικανοποιητικές και μπορούν να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα, όταν διατηρεί δικό του θεραπευτήριο.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
0