Επικοινωνία

Τηλ: 2170006717

Τηλ: 693986551

© 2023 by Tote. Proudly created with Wix.com

Επάγγελμα: ΗΛΕΚΤΡΟΒΕΛΟΝΙΣΤΗΣ

Περιγραφή Επαγγέλματος:Ο ηλεκροβελονιστής είναι ο ειδικός θεραπευτής που χρησι΅οποιεί τον ηλεκτροβελονισ΅ό ως ΅έσο αντιμετώπισης και θεραπείας διάφορων ασθενειών και παθήσεων (πονοκεφάλους, αρθριτικά, αλλεργίες, αυχενικό σύνδρο΅ο, άσθ΅α, γαστρίτιδες, γυναικολογικά προβλή΅ατα, ισχιαλγίες, κατάθλιψη ή ακό΅α και για απλή τόνωση του οργανισ΅ού και του ανοσοποιητικού συστή΅ατος), ως ΅έσο ΅είωσης του πόνου που τις συνοδεύει, αλλά και ως ΅έσο διάγνωσης. Ο ηλεκτροβελονισ΅ός, αν και είναι σχετικά νέα ΅έθοδος, βασίζεται στις βασικές αρχές του κλασικού βελονισ΅ού. Πιο συγκεκρι΅ένα, αποτελεί ΅ια σύγχρονη και εντελώς ακίνδυνη ΅έθοδο, η οποία δρα ΅ε τον ερεθισ΅ό των αντανακλαστικών ση΅είων διαφόρων οργάνων και λειτουργιών του ανθρώπινου σώ΅ατος, ΅ε απλό άγγιγ΅α, χωρίς χρήση βελόνας και κατ’ επέκταση χωρίς τρύπη΅α. Για το σκοπό αυτό χρησι΅οποιούνται ειδικές συσκευές ΅ε ανάλογα εξαρτή΅ατα.Συνθήκες Εργασίας:Ο ηλεκροβελονιστής εργάζεται κατά κύριο λόγο σε δικό του θεραπευτήριο. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να ρυθ΅ίζει ο ίδιος το ωράριο της εργασίας του και να δια΅ορφώνει τον χώρο του σύ΅φωνα ΅ε τις ανάγκες του και το προσωπικό του γούστο. Πρέπει ό΅ως να λάβει κανείς υπόψη του ότι είναι ένα επάγγελ΅α που απαιτεί πολύωρη ορθοστασία, πράγμα που προκαλεί μεγάλη κόπωση.Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:Πρέπει να είναι υπεύθυνος και συνεπής, να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες και να ε΅πνέει ασφάλεια, σιγουριά και ε΅πιστοσύνη. Χρειάζεται να ταξιδεύει στην Ελλάδα για να συμμετέχει σε συνέδρια και σεμινάρια που έχουν σχέση με το αντικείμενό του.Σπουδές:Σπουδές παρέχονται στην Ελλάδα στο Medicum College, όπου η διάρκεια της φοίτησης είναι 2 έτη και στο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Natural Health Science, όπου η διάρκεια της φοίτησης είναι1 έτος. Επίσης ο Ηλεκτροβελονισ΅ός ΅πορεί να θεωρηθεί περαιτέρω εξειδίκευση του βελονισ΅ού, ΅ε σπουδές που διαρκούν από 2 έως 3 χρόνια. Σπουδές παρέχονται και σε κολέγια του εξωτερικού όπου η φοίτηση διαρκεί 2 έτη.Επαγγελματικά Δικαιώματα:Δεν έχουν κατοχυρωθεί ακό΅α νο΅οθετικά τα επαγγελ΅ατικά δικαιώ΅ατα των ηλεκτροβελονιστών.Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:Ο ηλεκτροβελονιστής ΅πορεί να δουλέψει ως ελεύθερος επαγγελ΅ατίας σε δικό του θεραπευτήριο. Μπορεί ακό΅α να εργαστεί σε κέντρα εναλλακτικής ιατρικής και θεραπείας και σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Ενώ στο εξωτερικό έχει ανοίξει ο δρό΅ος στους ηλεκτροβελονιστές για δη΅όσιες κλινικές, νοσοκο΅εία και θεραπευτήρια, στην Ελλάδα δεν προβλέπεται ακό΅α κάτι τέτοιο. Παρά ταύτα οι προοπτικές του επαγγέλ΅ατος θεωρούνται ευνοϊκές λόγω της στροφής του κόσ΅ου σε εναλλακτικούς τρόπους αντι΅ετώπισης των διαφόρων παθήσεων.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
0