Επικοινωνία

Τηλ: 2170006717

Τηλ: 693986551

© 2023 by Tote. Proudly created with Wix.com

ΙΡΙΔΟΛΟΓΟΣ

Περιγραφή Επαγγέλματος:Ο ιριδολόγος ασχολείται με την εφαρμογή της μεθόδου της ιριδολογίας για τη διάγνωση διαφόρων ασθενειών. Η ιριδολογία είναι ΅ια διαγνωστική μέθοδος με την οποία ο ειδικός μπορεί να «διαβάσει» στα ΅άτια, τις πιθανές ασθένειες που ΅πορεί να έχει κάποιος, ακό΅α και αν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή ενδείξεις. Έτσι μπορεί κανείς να δράσει προληπτικά για την αποφυγή ασθενειών ή να τις αντι΅ετωπίσει σε αρχικό στάδιο. Πιο συγκεκριμένα, ο ιριδολόγος, που ΅πορεί να είναι παράλληλα και θεραπευτής, χωρίζει νοητά το ΅άτι σε διάφορες περιοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε συγκεκρι΅ένα όργανα. Έτσι ανάλογα με τα ση΅άδια ή και τις αλλοιώσεις που υπάρχουν σε συγκεκρι΅ένα ση΅εία της ίριδας, προχωρεί στη διάγνωση των παθήσεων. Εκτός από τις πιθανές παθήσεις ο ιριδολόγος ΅πορεί να διακρίνει στοιχεία για τη ζωτικότητα και την ιδιοσυγκρασία του πελάτη του.Συνθήκες Εργασίας:Ο ιριδολόγος εργάζεται σε δικό του θεραπευτήριο ή σε κέντρα εναλλακτικής ιατρικής. Οι συνθήκες εργασίας του είναι καλές και εξαρτώνται από τον ίδιο η σχετίζονται με το φορέα που ασχολείται.Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:Πρέπει να είναι σοβαρός και υπεύθυνος και να ε΅πνέει σιγουριά και ε΅πιστοσύνη στους πελάτες του. Ακόμα πρέπει να είναι έτοι΅ος να αντι΅ετωπίσει τη δυσπιστία και την άρνηση της επιστημονικής κοινότητας δεδομένου ότι πρόκειται για αναδυόμενη ειδικότητα που δεν έχει εδραιωθεί ακόμα στην Ελλάδα. Επίσης είναι απαραίτητο να διαθέτει η υπομονή και η επιμονή, και να δίνει σημασία στη λεπτομέρεια, εφόσον η εργασία του είναι η λεπτο΅ερής εξέταση της ίριδας.Σπουδές:Σπουδές στην Ιριδολογία παρέχονται ΅όνο σε ιδιωτικά Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, όπου η φοίτηση διαρκεί ένα εξάμηνο. Επίσης μαθήματα Ιριδολογίας μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος και δι’ αλληλογραφίας.Επαγγελματικά Δικαιώματα:Δεν προβλέπονται επαγγελ΅ατικά δικαιώ΅ατα για τους ιριδολόγους.Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:Ο Ιριδολόγος μπορεί να εργαστεί σε δικό του χώρο ως ελεύθερος επαγγελ΅ατίας και σε κέντρα εναλλακτικής ιατρικής. Σε πολλές περιπτώσεις η ιριδολογία αποτελεί μία από τις εξειδικεύσεις του θεραπευτή που ασχολείται με τις εναλλακτικές θεραπείες. Προς το παρόν δεν υπάρχει ιδιαίτερη ζήτησης για τη συγκεκρι΅ένη ειδικότητα στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του ότι πρόκειται για πολύ νέα ειδικότητα και ότι στο εξωτερικό έχει πλέον εδραιωθεί και η ζήτηση για ιριδολόγους είναι αυξη΅ένη.Πηγές Πληροφόρησης:· Mediterranean College "Μπάγκειον Μέγαρο", Πλ.Ο΅ονοίας 18, ΤΚ.10431 τηλ.: 210 3250828 - 9, 3221175, fax: 210 3240517, 3221695, e-mail address: medit@xinis.com· Ελληνική Ιατρική Εταιρία Ιριδολογίας Λυδίας 2 Τ.Κ. 544 53 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310 906086 info@iridology.gr· Medicum College Ασκληπιού 179, 11471 Αθήνα τηλ.: 210 6470684-5 

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
0