Επικοινωνία

Τηλ: 2170006717

Τηλ: 693986551

© 2023 by Tote. Proudly created with Wix.com

Επάγγελμα: ΒΟΤΑΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤHΣ

Περιγραφή Επαγγέλματος:Η Βοτανική Θεραπευτική βασίζεται στην παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική και αποτελεί ανάλυση ενός διαφορετικού τρόπου Ιατρικής σκέψης και αντιμετώπισης της ανθρώπινης φυσιολογίας και παθολογίας. Αντικείμενο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του βοτανοθεραπευτή είναι η συμπλήρωση του ιστορικού, η κλινική εξέταση, η διάγνωση και η θεραπεία του ασθενούς. Κατά τη διαδικασία της κλινικής εξέτασης, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην παρατήρηση των εξωτερικών χαρακτηριστικών του σώματος (πρόσωπο, γλώσσα, νύχια, στάση σώματος κλπ.). Η εξέταση αυτή παρέχει στον θεραπευτή ενδείξεις για τη φύση της ασθένειας, το χαρακτήρα του ασθενούς, την εσωτερική παθολογία του και τις πιθανότητες θεραπείας του, προκείμενου να κάνει την σωστή διάγνωση που θα οδηγήσει στην κατάλληλη θεραπεία. Η θεραπευτική πρόταση του βοτανοθεραπευτή στηρίζεται στην αντιμετώπιση της ασθένειας μέσω της χρησιμοποίησης οργανικών υλικών και στην αντικατάσταση των φαρμάκων με συνταγές βοτάνων. Τα βότανα μπορεί να αποτελούνται από φυτά (ρίζα, κορμό, φύλα, καρπό), ζώντες ή απολιθωμένους οργανισμούς τα οποία ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, όταν συνδυαστούν, επιδρούν στη θεραπεία συγκεκριμένων ασθενειών. Η βοτανική θεραπευτική μπορεί να εφαρμόζεται σαν αποκλειστικό μέσο θεραπείας ή συμπληρωματικά με άλλες θεραπευτικές τεχνικές.Συνθήκες Εργασίας:Συνήθως εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας σε ιδιωτικό γραφείο, γεγονός που του εξασφαλίζει τη δυνατότητα να διαμορφώσει ο ίδιος το χώρο και το χρόνο εργασίας του. Όταν εργάζεται σε κέντρα εναλλακτικών θεραπειών, οι συνθήκες εργασίας του εξαρτώνται από την υποδομή του εκάστοτε επαγγελματικού χώρου. Ωστόσο η φύση της συγκεκριμένης εργασίας, προϋποθέτει καλή υποδομή και ευχάριστες συνθήκες εργασίας.Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:Απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του βοτανοθεραπευτή είναι η πίστη σε φυσικούς τρόπους θεραπείας και στην ικανότητα του ανθρώπου να ενεργοποιεί τους μηχανισμούς αυτοΐασης που λειτουργούν μέσα του. Ο βοτανοθεραπευτής πρέπει να είναι συνεπής, ευσυνείδητος, υπεύθυνος, μεθοδικός και ιδιαίτερα παρατηρητικός. Επίσης, θα πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, ασφάλεια και να διαθέτει υπομονή και ιδιαίτερες ικανότητες επικοινωνίας καθώς εξηγεί τη θεραπευτική αγωγή και την αναγκαιότητα αλλαγής των διατροφικών συνηθειών στον πελάτη του. Τέλος πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για τις θεραπευτικές επιπτώσεις των βοτάνων και της διατροφής στην ανθρώπινη υγεία, μέσω μελετών που δημοσιεύονται σε έγκυρα περιοδικά.Σπουδές:Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία η Βοτανική Θεραπευτική δεν είναι αναγνωρισμένη σαν ανεξάρτητη και αυτοτελής ιατρική ειδικότητα και δεν υπάρχουν αναγνωρισμένες σπουδές για το επάγγελμα του βοτανοθεραπευτή. Σπουδές πραγματοποιούνται σε Κέντρα Ελευθερών Σπουδών, οι οποίες όμως δεν αναγνωρίζονται από το κράτος. Οι σπουδές της ειδικότητας αυτής απευθύνονται σε πτυχιούχους Ιατρικών επαγγελμάτων, παραϊατρικών επαγγελμάτων, επαγγελμάτων υγείας και εναλλακτικών θεραπειών, καθώς προϋπόθεση για την παρακολούθηση αντίστοιχων προγραμμάτων είναι η γνώση στοιχείων Ανατομίας, Φυσιολογίας, Παθολογίας και Δερματολογίας. Η διάρκεια και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των σπουδών ποικίλλει ανάλογα με τη σχολή. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι οι σπουδές διαρκούν ένα με δύο χρόνια και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα Βοτανικής Θεραπευτικής, περιγραφή θεραπευτικών βοτάνων, διατροφική υποστήριξη, αντιμετώπιση του ασθενούς, λήψη ιστορικού, συνταγογράφηση κ.α.Επαγγελματικά Δικαιώματα:Το επάγγελμα του βοτανοθεραπευτή δεν είναι αναγνωρισμένο και υπάρχει κενό στο νομικό πλαίσιο σχετικά με την άσκηση της συγκεκριμένης ειδικότητας, παρά τις επισταμένες προσπάθειες που γίνονται για την επαγγελματική αναγνώριση της ειδικότητας και την αποδοχή του από τον Ιατρικό Σύλλογο. Οι πτυχιούχοι γιατροί και οι πτυχιούχοι επαγγελμάτων υγείας μπορούν να ασκούν το επάγγελμα του βοτανοθεραπευτή διατηρώντας τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, όπως αυτά προβλέπονται από το βασικό τους πτυχίο. Για τους βοτανοθεραπευτές που δεν είναι πτυχιούχοι ιατρικών σχολών υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη συνταγογράφηση βοτάνων, καθώς βάση της φαρμακευτικής νομοθεσίας, ορισμένα βότανα χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή. Για το επάγγελμα του βοτανοθεραπευτή δεν απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:Ο βοτανοθεραπευτής ασκεί συνήθως το επάγγελμα του ιδιωτικά ως ελεύθερος επαγγελματίας. Επίσης μπορεί να εργαστεί σε ΣΠΑ, κέντρα εναλλακτικών θεραπειών και σε φαρμακεία με βότανα. Η βοτανική ιατρική και η αναγνώριση της θεραπευτικής αξίας των φυτών συναντάται στην Ελλάδα από τα πολύ παλιά χρόνια. Με το πέρασμα του χρόνου και την ανάπτυξη της επιστήμης, η αξία τους υποβαθμίστηκε, παρά το γεγονός ότι πολλά φάρμακα παρασκευάζονται σε πρώτη ύλη τα φυτά. Στην εποχή μας καθώς οι άνθρωποι αρχίζουν να ενδιαφέρονται για φυσικούς τρόπους θεραπείας, η βοτανοθεραπεία αρχίζει να εξαπλώνεται και να εφαρμόζεται από αρκετούς θεραπευτές και στη χώρα μας.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
0