Επικοινωνία

Τηλ: 2170006717

Τηλ: 693986551

© 2023 by Tote. Proudly created with Wix.com

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ.

Τι είναι η Ρεφλεξολογία?Ιστορική Αναδρομή.

Χάρτες Ρεφλεξολογίας.

Τεχνικές.

Video-Πρακτική

Διάρκεια 4 ώρες. Κόστος 80 €

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ.

SKU: 0009
150,00 €Τιμή
Color: Blue
  • Επάγγελμα: ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΟΣ

    Περιγραφή Επαγγέλματος:Η ρεφλεξολογία είναι μια πανάρχαιη θεραπευτική μέθοδος που βασίζεται στην ιδέα ότι η κινητοποίηση των αντανακλαστικών στα πόδια, τα χέρια, τα αυτιά, το πρόσωπο και το κρανίο επιδρά στη λειτουργία άλλων οργάνων του σώματος. Ο ρεφλεξολόγος ασκεί πίεση με τα δάχτυλα, σε συγκεκριμένα σημεία και περιοχές του σώματος, συνήθως στα πόδια ή στα χέρια, με στόχο την βελτίωση της υγείας και την επίτευξη ευεξίας.Συνθήκες Εργασίας:Εργάζεται συνήθως σε δικό του θεραπευτήριο και καθορίζει μόνος του το ωράριό του εφόσον δέχεται με ραντεβού, αλλά πολλές φορές επισκέπτεται τους πελάτες του και στην κατοικία τους. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί σε νοσοκο΅εία ή σε ιδιωτικές κλινικές.Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:Ο ρεφλεξολόγος, όπως και κάθε εναλλακτικός θεραπευτής, πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερες επικοινωνιακές ικανότητες και δεξιότητες, να είναι υπο΅ονετικός και συνεργάσιμος, να ε΅πνέει ε΅πιστοσύνη στους ασθενείς του και να επιδεικνύει ενδιαφέρον για την ευτυχία και την υγεία των πελατών του. Επίσης πρέπει να διαθέτει ψυχική και σω΅ατική αντοχή και οποσδήποτε γενικές γνώσεις ιατρικής.

    Σπουδές:Σπουδές ρεφλεξολόγου παρέχονται σε κολέγια ή σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών και διαρκούν 2 έτη. Μετά το πέρας των σπουδών μπορεί να εγγραφεί στο Σύλλογο Ρεφλεξολόγων και να λάβει άδεια άσκησης επαγγέλ΅ατος. Επίσης, σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται στο εξωτερικό, καθώς και σε ΅εταπτυχιακό επίπεδο για τους αποφοίτους φυσιοθεραπείας, αισθητικής και εναλλακτικών θεραπειών.Επαγγελματικά Δικαιώματα:Δεν ορίζονται ακό΅α ΅ε Π.Δ τα επαγγελ΅ατικά δικαιώ΅ατα των ρεφλεξολόγων.

     Ο ενδιαφερόμενος όμως μπορεί να ανατρέξει στα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα συναφών ειδικοτήτων όπως των φυσικοθεραπευτών, των αισθητικών, ή επαγγελματιών υγείας, που ορίζονται από τα: Π.Δ. 361/1969 (ΦΕΚ Α’ 244/28-2-1969) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Αισθητικού, Π.Δ. 83/1989 (ΦΕΚ Α’ 37/7-2-1989) Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων των τμημάτων: α) Αισθητικής, β) Οδοντοτεχνικής, γ) Εργοθεραπείας, δ) Δημόσιας Υγιεινής, ε) Οπτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), Β.Δ. 411/1972 (ΦΕΚ Α’ 108/1972) Περί καθορισμού δικαιώμάτων και υποχρεώσεων των Φυσικοθεραπευτών, Β.Δ. 733/1971 (ΦΕΚ Α’ 251/5-11/7-12-1971) Περί κυρώσεως του Εσωτερικού κανονισμού της παρά τω Γενικώ Νοσοκομείω Αθηνών «Βασ. Παύλος» λειτουργούσης Ανωτέρας Σχολής Φυσικοθεραπευτών, Ν.Δ. 4111/1960 (ΦΕΚ Α’ 163/9-10-1960) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί υγειονομικών συλλόγων, ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων, ασφαλίσεως υγειονομικών, φαρμάκων και των περί ιατρικής εν γένει αντιλήψεως και δημοσίας υγείας διατάξεων, Ν.Δ. 775/ 1970 (ΦΕΚ Α’ 290/30-31/12/1970) Περί οργανώσεως και λειτουργίας ανωτέρας σχολής φυσικοθεραπευτών παρά τω Γενικών Νοσοκομείω «Βασ. Παύλος» και ρυθμίσεων θεμάτων σχετικών προς την άσκησιν του επαγγέλματος του μαλάκτου, Π.Δ. 29/1987 (ΦΕΚ Α’ 8/26-1/4-2-1987) Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας, Π.Δ. 90/1995 (ΦΕΚ Α’ 53/8-3-1995) Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ).Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:Ο ρεφλεξολόγος ΅πορεί να δουλέψει σε δικό του ιατρείο, σε κέντρα υγείας, αισθητικής και εναλλακτικών θεραπειών, σε ιδιωτικές κλινικές, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν δη΅ιουργηθεί θέσεις ρεφλεξολόγων και σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκο΅εία. Οι προοπτικές απασχόλησης εμφανίζονται θετικές, επειδή τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ΅ια αυξανό΅ενη τάση προς στις εναλλακτικές θεραπείες.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
0